VoresSolrød - borgernes egen lokaliste

VoresSolrød Program


Solrød, en oase

Solrød, en oase


Vi skal værne om vores natur og vores rekreative arealer. Lige meget hvor du bor i kommunen, må du ikke være langt væk fra natur og rekreative områder. Vi skal også tænke i biodiversitet. Hvem nyder ikke fuglene om sommeren, humlebierne og det røde egern bare for at nævne nogle eksempler. De lokale borgerråd skal hver især arbejde med, hvordan der passes på vores nuværende natur og hvordan der skabes mere natur i Solrød Kommune.


  • Vi vil passe på vores kalkgrav, mose, skov, strand, fuglereservater og strand.
  • Sammen med landsbyernes nedatte borgerråd vil vi arbejde for at bevare landsbymiljøerne og deres kultur.


Solrød Kommunes miljøpolitik skal indeholde en realistisk miljøsikring. Sammen med borgerne skal vi arbejde for de bedste løsninger. Med lang og lav kyststrækning vil der potentielt komme udfordringer med oversvømmelser. Her skal vi arbejde tæt sammen med borgerne, der bor tæt ved. Men også andre områder i Solrød Kommune er truet af oversvømmelser. Igen er der tale om et samarbejde mellem de nedsatte borgerråd, grundejerforeninger og lejeforeninger der er berørt.


I forhold til miljøsikringen indgår beplantning også. Flere træer, - mange flere træer. Vi har græsarealer langs motorvejen hvor der uden problemer kunne plantes træer.

Markskel kunne afgrænses af træer og buske. Også træer langs vores veje sålænge det ikke går udover trafiksikkerheden. Blomsterstriber langs Solrød Bæk på de flade arealer (Skrænterne skal bortlede overfladevand ved skybrud).


Allerede i dag er der god initiativer vi kan bygge videre på. Også i forhold til vores børn og unge.


  • Skolerne, 10 Solrød har et valgfagder hedder"Lev grønt" der tager udgangspunkt i FN's verdensmål.


  • https://10klassesolroed.aula.dk/forside/skolens-folder-20192020


  •  Gymnasiet har været med i udformningen af informationsfolder omkring vores nye affaldsordning.


 

  • Uglegårdsskolen har tre linjer i udskolingen hvor den ene er Verdensklasse der bl.a har fokus på miljø og vores indsats som borgere.


 

  • Jersie Privatskole er udnævnt som Grønt Flag skole, der betyder at skolen aktivt underviser eleverne i at blive "aktive borgere der kan tage hånd om vores natur og miljø.


 

  • En enkelt børnehave har tilmeldt sig til DN's Affaldsindsamling sidste år og på den måde tidligt lært børnene at tage ansvar


 

Eksempler på at unge mennesker kan og vil bidrage fremadrettet. De unge skal derfor også deltage i vores borgergrupper i forhold til dette emne.

 

Vores firmaer i kommunen kan inviteres med til borgergrupperne for at koble ungdom og arbejdsstyrken i arbejdet med at finde løsninger på klima og miljø udfordringer.

 

Sportsforretninger er aktive i forbindelse med affaldsindsamlinger og medlemmerne dækker over alle politiske farver.

 

VoresSolrød ønsker at blive en ren kommune, hvor vi ikke smider affald hvor vi står og går.

At vi lærer vores børn og unge og voksne og gamle at vi alle har ansvar og at vi mødes i løsninger.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes