VoresSolrød - borgernes egen lokaliste

Partistifterne

Hvem er vi?

Vi er en tværpolitisk liste, som er startet på initiativ af lokale af ildsjæle med et stort engagement og klare visioner om udviklingen af Solrød Kommune. 


Vi mener, at der er et behov for at styre udviklingen af Solrød kommune på en anderledes måde, end det fungerer i dag. 

Vi er en tværpolitisk liste, hvor stifterne af VoresSolrød stemmer landspolitisk både på de Konservative, Venstre og Socialdemokratiet.


Vores fokus og visioner retter sig ikke mod det landspolitiske og vores politik kan derfor ikke betragtes alene ud fra de landspolitiske partier. Vi mener, der er et behov for en stærk Lokalpolitisk stemme, som varetager borgernes interesser lokalt. 


Mindre statsstyring og mere lokalpolitisk indflydelse vil være altid være VoresSolrøds vigtigste holdning.

Kandidaterne i VoresSolrød har derfor ikke landspolitiske eller regionalpolitiske ambitioner. Vores medlemmer stiller alene op i lokalpolitik for Solrød Kommune.

De 3 stiftere er Christian, Jannik og Carsten

Christian Christopher Juul Nyholm 52 år

stemmer landspolitisk på Socialdemokratiet.


Solrød kommune oplever jeg som en dejlig oase. Men vores oase er truet. Truet af et flertal af lokalpolitikere i byrådet, der har taget flere beslutninger henimod at gøre Solrød kommune til en industrikommune med tung trafik.


Er oprindeligt uddannet i Falck. Har efterfølgende taget flere efteruddannelser, senest en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.


Arbejder til dagligt som forhandlingskonsulent i HK Kommunal. Her er mine arbejdsområder at forestå forhandlinger i tvistesager, forberede overenskomstforhandlinger, undervisningsopgaver for tillidsrepræsentanter med videre.

Solrød kommune er en lille kommune sammenlignet med Køge, Roskilde og Greve. Køge er i stor vækst bl.a. på baggrund af det nye universitetshospital. Mange nye arbejdspladser fører til en befolkningstilvækst. Solrød kommune skal være det gode attraktive sted at bosætte sig. Med gode skoler, sportsfaciliteter, lokale indkøbsmuligheder, en god infrastruktur i grøn natur. Det er dét, der er Solrød Kommunes styrke. At være en oase for beboelse for alle aldre. Det skal vi på en gang både passe på og udvikle sammen. Slut med at trække store projekter ned over hovedet på borgerne, som de ikke ønsker. Borgerne skal inddrages aktivt. Udviklingen i Havdrup, Solrød, Jersie og strandbyerne skal være med afsæt i ønsker initieret af borgene selv. Vi skal turde udfordre det repræsentative demokrati i forhold til i den form, det afvikles med i dag. Lokaldemokratiet skal opleves langt mere dynamisk. Det skal være noget, der foregår hele tiden.

Jannik Jensen 48 år

Uddannet Sygeplejerske, stemmer landspolitisk på Venstre.

Tidligere medlem af Solrøds lokalparti Grundejerne.


Arbejder til dagligt med nordisk ansvar i en international lægemiddelvirksomhed.

Har tidligere arbejder på plejehjem og hospitaler.


Solrød Kommune bør være oasen, som ikke er som de andre kommuner omkring os.

Vi skal have fokus på det sunde og gode liv for alle i kommunen. Det gør vi ved at tænke anderledes. Vi bør lære af de gode tiltag fra andre kommuner og lade os inspirere af disse.

Det er ikke transportcentre, eskalering af byggeprocent og betonbyggerier, hvor der er plads.


Vi skal have de bedste fritidstilbud i ønsket om, at støtte det sunde liv for HELE kommunen.

Det sunde liv sætter fokus på miljøet som vi omgiver os med. Støj, forurening skal bekæmpes og Solrød Kommune skal turde at gå forrest og tænke anderledes.


Det skal være slut med ikke værdiskabende økonomiske investeringer, som ikke bidrager til det sunde og gode liv. Kilen, Transportcentret, Strandtorvet er blot eksempler.

Solrød Kommune er en lille kommune, det er vores styrke. For netop derfor er der ikke langt fra Borgmester og Byråd til borgerne i kommunen. Det skal vi turde udnytte med langt større borgerinddragelse end vi har i dag.

 

Carsten Ring 53 år

uddannet civiløkonom og revisor, stemmer landspolitisk på Konservativ.

Tidligere medlem af Konservative i Solrød.


Arbejder i dag som CFO i KLAR Forsyning A/S som servicerer forsyningskunder i Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner.


Jeg har boet i Solrød, siden jeg var barn og altid elsket området. Blandt venner og bekendte har jeg brugt hele mit liv på at markedsføre Solrød som det bedste sted i Danmark, hvilket jeg stadig mener, det er.  Men byrådet har taget en ny drejning og vil noget andet med Solrød. De vil fortætte byen med højhuse og med logistikvirksomheder, som jeg ikke mener skaber værdi for kommunens borgere.


Det der gør Solrød unik, er netop det miljø, vi har i dag. En fantastisk strand og et idyllisk og rart beboelsesområde. Det mener jeg, vi skal holde fast i. Det er netop derfor, at efterspørgslen efter ejendomme i Solrød er stor. Det er også derfor borgerne ønsker at blive boende. Vi skal have flere seniorboliger, så vi kan blive boende hele livet og samtidig gøre plads til nye børnefamilier.


Helt overordnede synes jeg, der mangler mere synlig dialog iblandt byrådsmedlemmerne og mellem byrådsmedlemmerne og borgerne. Det kommende Transportcenter og Strandens Hus er ærgerlige eksemplar på den manglede dialog, hvilket er til stor skade for demokratiet i kommunen. Det vil lokallisten VoresSolrød gøre op med.

Vi ønsker mere borgerinddragelse og bedre beslutningsgrundlag ved større forandringer af Solrød kommune.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes