VoresSolrød ønsker en visionær politik på børneområdet

Der mangler akut pladser i kommunens daginstitutioner. 

VoresSolrød mener, at vi står ved en skillevej; hvor vi kan:

 • Bygge eksisterende store institutioner endnu større? eller 
 • Oprette nye og mindre alternativer?

Begge dele kan lade sig gøre inden for den økonomiske rammer, der er afsat på 5,2 mill.

Større daginstitutioner med over 100 børn frarådes af forskere af flere årsager:

 • Sygefraværet blandt personalet er højere 
 • Der er langt mellem ledelse og medarbejder, til skade for den pædagogiske kvalitet
 • Børnene flyttes mere rundt blandt voksne, de ikke kender.

Mindre institutioner er med til at øge børns trivsel, læring og udvikling, fordi:

 • Der er mere kontakt og nærvær, hvilket sikrer et trygt miljø
 • Typisk er en bedre normering
 • Børnegrupperne er mindre og der opstår færre konflikter
 • Der skabes tættere relationer mellem ledelse, personale, børn og forældre
 • Der ses en højere pædagogisk kvalitet

Jf. dagtilbudsloven mener vi, at der skal være et varieret udbud af pasningstilbud. Børn er forskellige og nogle trives bedst i mindre rammer.

DET ØKONOMISKE ASPEKT:

For ca. 3 mio. kr. kan vi få en pavillonløsning på 300 kvm inklusiv en ny legeplads. 

Desværre var der ikke flertal for i Familie- og Uddannelsesudvalget. Kun VoresSolrød og LA var der var interesserede i at finde alternative løsninger. 

I stedet tilbydes børnene og familierne mere af det samme: Større og større institutioner – når m2 øges med en udbygning, mindskes udendørsarealerne. Dét er i vores optik uden mod og visioner. Det er ikke til gavn for børnenes trivsel. 

VoresSolrød mener, at ansvarsfuld politik kræver, at vi tænker visionært:

 • Forholder os aktivt til, at befolkningssammensætningen har ændret sig. 
 • Forholder os kritisk til tidligere politiske antagelser og beslutninger.
 • I højere grad baserer beslutninger på forskningsbaseret viden.
 • Udvikler og afprøver alternative løsninger i Solrød.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.