Øresund som marin naturnationalpark

ØRESUND SOM MARIN NATURNATIONALPARK – HVORFRA, HVORTIL OG HVORDAN ?

VoresSolrød var den 30 april til konference på Christiansborg om Øresund som marin naturnationalpark. Der var faglige indspark fra både DN, Marint Kunskabscenter i Malmø, Tænketanken Hav, IUCN, Øresundsakvariet og Institut for Bioscience.

Alle handlede de om de helt særlige naturværdier, vi finder under havets overflade i Øresund, hvilke menneskelige aktiviteter der påvirker dem negativt og hvilke løsninger der findes. Faktum er, at det ikke kun er etableringen af Lynetteholmen, der truer Øresund med klapning af slam og forandring af havstrømme. Der er også andre aktiviteter, der truer havmiljøet bl.a.:
– råstofindvinding
– spildevand
– de 9 planlagte holme ved Hvidovre
– ulovligt bundtrawlsfiskeri

I 2021 blev det besluttet at udpege Øresund som marin naturnationalpark. Det vil betyde, at en række aktiviteter ikke længere vil være lovlige. Men det er ikke besluttet hvor stort et areal nationalparken skal dække? Eller efter hvilke kriterier der skal gælde. IUCN opererer fx. med forskellige fredningskategorier.

Som det ser ud nu, peger pilen i retning af, at det kun er den nordlige del af Øresund der fredes. Og det ville jo være en skam for den sydlige del af Øresund, hvor der trods alt stadig er naturværdier tilbage der kan reddes – bl.a. de marsvin der holder til i farvandet omkring Stevns og hvor der kun er ca. 80 fødedygtige hunner tilbage. VoresSolrød vil derfor fortsat arbejde benhårdt for at en marin naturnationalpark kommer til at går hele vejen fra Gilleleje og ned til Stevns – så vil det nemlig også være slut med både klapning og sandsugning i Køge Bugt.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.