Økonomi

For nylig skulle kommunens regnskab for 2021 godkendes og sendes til revision. Men i VoresSolrød har vi en række uafklarede spørgsmål. 

Vi har nemlig gennemgået budgetlægningen og regnskaberne siden 2013, og det samme mønster gentager sig år efter år.

I budgetlægningen ser det altid meget sort ud, og Solrød Kommune er nærmest ved at gå konkurs, når vi ser 4 år frem.

Når vi kommer til regnskabstallene, ser virkeligheden dog meget anderledes ud – overskuddet gemmes væk i forklaringer og overførsel fra det ene år til det andet – andre forklaringer der bruges, så de passer ind i den historie man gerne vil fortælle. 

For os at se er der ingen tvivl om, at man har opsparet små 300 mio. kr. som rulles mellem årene, hvilket ses tydeligt i regnskabet på side 31: https://bit.ly/38hq5Ih

Siden 2017 er kassebeholdningen steget fra 209 mio. kr. til 288 mio. kr.

Forklaringerne fra det tidligere byråd har igennem tiden været, at der ikke budgetteres med grundsalg, som der har været nogle væsentlige indtægter på igennem tiden.

I 2021 er der et overskud på budgettet for anlæg, på hele 30 millioner kroner.

Men det er ikke den eneste forklaring.

I 2021 har vi også et positivt budgetoverskud på 47 mio. kr. fra driften, hvoraf de helt store overskud kommer fra ledelse og administration på 10,5 mio. kr. Overskuddet på børneområdet og det specialiserede børneområde er på  8,1 mio. kr. og på ældre og sundhedsområdet 14,6 mio. kr.

Disse budgetoverskud kommer samtidig med, at vi beslutter at sætte skatten op eller beslutter serviceforringelser på velfærdsområderne. 

Det er ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt og i vores verden uansvarligt. VoresSolrød ved godt, at vi er omfattet af drifts- og anlægsrammer fra staten, men hvis vi har penge i kassen, vi ikke må bruge, bør vi i stedet for at sætte skatten op – sætte skatten ned.

Vi er tilhængere af, at kassebeholdningen anvendes til nyttige og nødvendige investeringer og projekter; det være sig hænder og m2 på omsorgs- og velfærdsområdet. Prestigeprojekter, såsom et nyt rådhus mener vi ikke er at vise respekt for borgernes penge.

I VoresSolrød er vi i den grad også tilhængere af, at vi sammen i byrådet finder en mere åben, ærlig og gennemskuelig måde at budgettere på i fremtiden. Så vil alle kan blive klogere.

* positive afvigelser = mindre forbrug end det der er budgetteret med
** negative afvigelser = merforbrug end det der er budgetteret med

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.