Nu får vi ladestandere

I kommunens ladestanderstrategi fra oktober 2021 fremgår det, at kommunen hurtigst muligt skal indgå i dialog med private operatører. Det er nu sket og der er udpeget 7 lokationer til opstilling af ladestandere. 

Lovgivningen ændrer sig måske efter 1. april. Men det ved vi reelt set ikke. Og som administrationen også påpeger, så er området forbundet med en vis usikkerhed. Sagt på en anden måde, så kan meget nå at ændre sig og det kan gå i flere retninger.

Det kan vi ikke være bekendt at sidde og vente på. Hvis og såfremt det bliver muligt at sende ladestanderne i udbud efter 1. april ja så skal vi først vente på resultatet før vi overhovedet kan gå i gang med at opstille ladestandere. Og det er ikke engang sikkert, at det ene udelukker det andet. Ergo mener vi i VoresSolrød, at vi skal igang nu. Og det kan kun gå for langsomt. Fra kontraktindgåelse til ibrugtagning tager det ca. ½ år og det vil det også gøre, hvis vi først venter på ny lovgivning, så udbud og derefter opstilling.

I Solrød kalder vi os en ambitiøs klimakommune. Vi skal som kommune gå forrest og vise det gode eksempel i den grønne omstilling. Med den nye klimaplan er der sat nye ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet. I 2030 skal de samlede drivhusgasemissioner i Solrød Kommune være reduceret med 70 %. 

Det er entydigt personbilerne, der fylder mest i drivhusgasregnskabet for transporten i Solrød Kommune. Der er fortsat et stort potentiale for drivhusgasreduktion på dette område. 

I Klimaplan 2020-2030 står der, at vi skal understøtte udrulningen af elbiler ved bl.a. at skabe rum til ladepladser og arbejde for, at kommunens egne biler bliver fossilfrie i 2030. 

Ifølge FDM har danskerne i 2021 købt mere end dobbelt så mange opladelige biler som året før. Og andelen er vokset støt hen over året. Rene elbiler udgør 13 procent af salget i 2021 og denne tendens er fortsat i 2022.

Der ses et presserende behov for at omstille transportsektoren, det anslås at vi kan reducere CO2 udledningen med 7.500 tons, en god ladeinfrastruktur vil i sig selv hjælpe elbilerne på vej.

Vi kan ikke tillade os at forlænge tidshorisonten på ubestemt tid.

Derfor stemte VoresSolrød for administrationens indstilling om at private ladeoperatører kan opstille ladestandere i Solrød kommune.

Photo by Ernest Ojeh on Unsplash

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.