‘Kvalitet og værdi for alle børn og unge’

I sidste uge var VoresSolrød til KL’s Børne- og Unge Topmøde med ovenstående tema. En årligt tilbagevendende begivenhed for kommunalpolitikere, forvaltningschefer og fagfolk.

Der var faglige indspark i massevis og en virkelig god mulighed for at blive klogere på fagområdet. Der var bl.a. oplæg om social arv, frihed på skoleområdet, fokus på ‘håndens kvalitet’, inklusion og meget mere.

Og så blev det nævnt, at børne- og ungeområdet egner sig dårligt til at være en politisk slagmark……hvilket man jo kun kan nikke til. Fordi der simpelthen er for meget på spil for vores børn og unge. Området kalder i den grad på politisk samarbejde.

I programmet står der: “Det er en kerneopgave for kommunerne at sikre høj kvalitet i de tilbud og indsatser, som 1,2 millioner børn og unge hver dag møder – fra det første besøg af sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud og videre i uddannelsessystemet. Og alle børn og unge skal opleve en hverdag, hvor de trives, udvikler sig, lærer og dannes.”

Der var rigtig mange bud på, hvordan vi i kommunerne sikrer høj kvalitet på børne- og ungeområdet. Og meget fagligt viden, der bakker op om de ønsker, vi i VoresSolrød har for området: Mindre daginstitutioner, bedre normering i vores dagtilbud, højere andel af uddannede pædagoger, lavere klassekvotient i skolerne, en budgetmodel der tager højde for lærernes ancienittet, osv, osv.

Vi skylder børnene de bedste betingelser for en god start på livet. Og vi skylder dem at samarbejde politisk om det mål. Ligesom mange andre steder i landet er der nok at tage fat på i Solrød. Børneområdet har været præget af besparelser og manglende kapacitet. Der er i bund og grund flere børn og unge i kommunen end forventet og pladsen er ikke fulgt med. Det er den virkelighed vi står overfor lige her og nu. Vi vil presse på for at skabe holdbare løsninger, så vi ikke ender i denne situation igen. Det handler om rettidig omhu – hvilket også betaler sig på den lange bane.

Der er rigtig mange ønsker og et begrænset økonomisk råderum. Vi håber på et bredt samarbejde om det muliges kunst, hvor vi får sat fælles retning for kvalitet og værdi for alle børn og unge.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.