Første byrådsmøde klaret

Her til aften har VoresSolrød deltaget i vores aller første byrådsmøde. Mødet blev afholdt digitalt og forløb helt uden at vi kom til at trykke på nogen forkerte knapper

Der var 3 emner på dagsordenen:

1️⃣ Oprettelse af to nye fagudvalg – hvilket vi i VoresSolrød er stor fan af, og som vi også havde med i vores valgprogram. Bl.a. fordi det giver en bedre styring med sagerne og mulighed for at arbejde mere i dybden med området. Det er nødvendigt i en tid, hvor sagerne bliver større og mere komplekse. Vi havde dog også håbet på, at natur, miljø og klima fik sit eget grønne udvalg, men sådan gik det ikke.

2️⃣ Muligheden for at indkalde suppleanten i byrådet, såfremt et byrådsmedlem er fraværende – også et positivt tiltag for vores lokale demokrati. I dag er det kun ved fravær over 1 måned, at suppleanten bliver indkaldt. Fremadrettet bliver det også ved kortere fravær. Det betyder, at alle partier/lister kan gøre deres fulde indflydelse gældende i byrådet – også selvom én er fraværende.

3️⃣ Ekstra vederlag til næstformændene i fagudvalgene – ikke et forslag VoresSolrød kunne støtte. Fagudvalgenes arbejdsområder bliver fremadrettet mindre og næstformændene har ikke noget større ansvar i forhold til menige medlemmer. Derfor giver det heller ikke mening, at titlen skal medføre højere vederlag. På aftenens møde blev der stillet ændringsforslag om, at droppe forslaget, hvilket der var enighed om.Og således fik VoresSolrød sin debut på den politiske scene

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.