Borgerinddragelse & samskabelse i Solrød

Lokallisten VoresSolrød inviterede mandag den 20. juni til foredrag og debat om borgerinddragelse med Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog. Anne, der har forsket i borgerinddragelse og samskabelse, har rejst rundt i Europa og samlet erfaringer fra flere byer. https://centerforborgerdialog.dk/

Anne lagde ud med at forklare om behovet for demokratisk fornyelse, samt hvorfor der i dag er brug for at inddrage borgerne i nye samarbejdsformer for at legitimere politiske beslutninger. Borgerne er ikke længere organiserede i vælgerforeninger og det er svært at rekruttere til brugerbestyrelser. I dag foretrækker mange i højere grad at engagere sig i ad hoc grupper, enkeltsager eller at involvere sig i bevægelser. Der ses også en dalende tillid til de politiske systemer og til politikere.

Både i Danmark og resten af den vestlige verden afprøver man derfor nye metoder til at skabe politik sammen med borgerne – også i et forsøg på at genskabe tilliden til det politiske system. Det kan f.eks. være ved hjælp af borgerbudgetter, borgerforslag, borgersamlinger eller andre samskabende processer, hvor man ønsker at inddrage borgernes erfaringer og kompetencer. Formålet er at skabe samarbejde på tværs (også med organisationer, foreninger, virksomheder og lignende) og træffe beslutninger, der har en bredere opbakning.

I en dansk kontekst er metoderne også flittigt brugt i de danske kommuner. Her har 79 kommuner afprøvet de såkaldte ‘§ 17 stk. 4 udvalg’. Og rundt regnet 1/3 har afprøvet borgersamlinger, borgerforslag eller borgerbudgetter.

I Solrød har vi endnu ikke afprøvet nogle af disse metoder, men håbet er, at vi kommer til at se meget mere af det fremadrettet. Men hvordan kan vi her i Solrød blive bedre til at samarbejde mellem borgere, frivillige foreninger, politikere, forskellige generationer, private aktører, osv.? Hvordan kan vi i Solrød udvikle det lokale demokrati og sikre borgerne mere direkte indflydelse på deres lokalsamfund?

I løbet af aftenen drøftede vi fremtidens borgerinddragelse i Solrød. Der va klar enighed om, at der er behov for at inddrage borgerne langt tidligere i processerne. Også på et tidspunkt, hvor rammerne for ‘beslutningen’ endnu ikke er fastlagt. Der var især stemning for at afprøve flere borgersamlinger, fordi netop disse kan forbedre kvaliteten af de politiske beslutninger ved at involvere en bredere gruppe. Ved borgersamlinger samles et repræsentativt udsnit af borgere for at undersøge og drøfte en konkret udfordring – det kunne f.eks. være kommuneplanen, men der kom også mange andre forslag på banen. Ved borgersamlinger skabes en gensidig forståelse, modstand kan blive til medspil, der trækkes på deltagernes levede erfaringer og der skabes nytænkning.

I løbet af aftenen blev ‘Gentoftemodellen’ nævnt flere gange som et klassisk eksempel på borgerinddragelse i en dansk kommune. Sofie Loklindt Christensen fra RUC har netop færdiggjort en PhD om denne model kaldet ‘Samskabelsens paradokser’. Den kan findes i sin fulde længde på nettet: https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/80090598/Phd_afhandling_Sofie_Loklindt_Christensen_002_.pdf

Hvis du vil læse mere om emnet borgerinddragelse/samskabelse, har Anne Tortzen udgivet flere bøger om emnet:

  • Samskabelse i praksis
  • Demokratisk fornyelse
  • Samskabelse af velfærd

I Solrød har vi også brug for at tænke nyt og i langt højere grad inddrage viden og erfaringer fra de mange engagerede borgere i Solrød. I VoresSolrød ser vi frem til at arbejde meget mere med borgerinddragelse og samskabelse fremadrettet. Håbet er, at vi også kan sætte Solrød på landkortet som en af de kommuner, der med succes skaber beslutninger med bred opbakning sammen med borgerne.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.