Borgerinddragelse, samskabelse, borgerindvolvering, borgerdeltagelse – kært barn har mange navne

Uanset hvad man kalder det, er der brug for, at vi genovervejer den måde, vi indretter vores nærdemokrati, så vi gør det mere tilgængeligt for helt almindelige mennesker.

Demokratiet har ændret sig. Færre melder sig ind i et lokalt parti eller liste. Tilliden til politikerne falder. Der er brug for at tænke nyt. Det er ikke fordi, der findes nogle lette løsninger, men der findes meget inspiration og mange erfaringer fra andre kommuner rundt om i Danmark og Europa, som vi kan gøre brug af.

Men først og fremmest er der brug for en kulturændring. Der er brug for tillid mellem lokalpolitikere og borgere. Der er brug for, at vi politikere tror på, at mange mennesker gerne vil involvere sig og bidrage til det lokalsamfund, de er en del af. Det sker ikke nødvendigvis igennem de traditionelle kanaler for indflydelse som brugerbestyrelser og lignende, men kan også være igennem ad hoc fællesskaber om en konkret sag, som man brænder for.

Vi skal være meget bedre til at række ud og gøre brug af de kompetencer og erfaringer, der ligger hos borgerne. Og det skal ikke først ske, når en sag ligger klappet og klar til at blive præsenteret på et borgermøde.

Den 22/4 tog vi første skridt i byrådet, da der var indkaldt til temadag om borgerinddragelse. Vi havde en lang og inspirerende dag sammen med to dygtige folk, der arbejder med borgerinddragelse i kommunerne. De fortalte om en lang række eksempler fra andre kommuner, hvor de har gjort brug af visionsworkshops, 100-dages eksperimenter, borgerbudgetter, generationsgrupper og meget mere.

Vi glæder os til, at vi sammen i byrådet og med borgerne kan komme igang med at eksperimentere med borgerinddragelse i Solrød og gøre os vores egne erfaringer. Det første skridt på vejen er at tro på, at det godt kan lade sig gøre – Vi har i hvert fald høje forventninger til, hvad vi kan skabe sammen.

Den 20/6 kl. 17.30 afholder VoresSolrød et gratis arrangement om borgerinddragelse, hvor vi får besøg af Anne Tortzen, der er leder og grundlægger af Center for borgerdialog. Nærmere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.