1. halvår af byrådsperioden er nu afsluttet

Siden VoresSolrød blev valgt i byrådet med 3 mandater, har vi forsøgt at agere ‘de friske hestekræfter i byrådet’.

Det har været en spændende og udfordrende periode for både vores byrådsgruppe og vores bestyrelse. Vi er en ny lokalliste uden kultur, traditioner og politiske erfaringer – det skal bygges op fra grunden. Samtidig skal vi navigere i det politiske system, lære lovgivning, vedtægter og processer at kende, mens vi forsøger at være et frisk pust i lokaldemokratiet og holde fast i vores værdier.

Nogle gange lykkes det – andre gange ikke – men vi kan allerede se, hvordan VoresSolrød får sat sit aftryk på lokalpolitik i Solrød. Derfor går vi også fortrøstningsfulde på sommerferie og er både glade og stolte over de resultater, vi har været med til at skabe.

I det første halvår har vi afholdt en række arrangementer af forskellig karakter, som hver især har medvirket til at sætte fokus på forskellige emner. Vi har haft:
– Foredrag om de 100 smukkeste steder i Solrød
– Lynetteholm – hvad er op og ned i sagen?
– Debat om borgerinddragelse og samskabelse

I forhold til politiske resultater, har vi sat vores aftryk på en lang række beslutninger. Det er resultater, der er skabt i samarbejde med borgere, organisationer og andre partier. Alene kan vi ikke ret meget, men ved at holde fokus på vores mærkesager kan vi i fællesskab alligevel udrette meget. Nogle af de beslutninger, der er blevet truffet i løbet af det sidste halve år, som VoresSolrød har sat sit aftryk på er:

  • stop for nyt rådhus
  • annullering af lukning af SFO i sommerferien
  • fokus på skovrejsning
  • flere fagudvalg
  • køb af gårdbørnehave
  • stop for udvidelse af store daginstitutioner
  • stop for dumpning af slam i Køge Bugt
  • borgerinddragelse: nedsættelse af §17 stk 4 udvalg
  • færre elever i nye 0.-klasser
  • bedre demokrati med samarbejde på kryds og på tværs i byrådet fra sag til sag

Det var aldrig gået uden den store støtte og opbakning vi mærker – så tak for den til jer alle.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.