VoresSolrød - borgernes egen lokaliste

VoresSolrød Program


lokaldemokrati

Lokaldemokrati og borgerinddragelse.


En del kommuner eksperimenterer i dag med borgerinddragelse. Nogle med større held end andre.

Nogle kalder det fokusgrupper, andre har nedsat borgerråd og andre igen ad hoc grupper.

Desværre har ingen kommuner rigtigt knækket koden endnu.

Men niveauet for borgerinddragelse er dog alligevel langt større i disse kommuner, end tilfældet er for Solrød kommune.


VoresSolrød ønsker at gøre borgerinddragelse til en succes på en måde, hvor borgerne oplever, at de har reel medbestemmelse på de beslutninger, der træffes i byrådet.

De nedsatte borgerråd skal have indflydelse på, hvordan borgerne løbende kan være medbestemmende for udviklingen af kommunen.

Vi foreslår derfor borgerråd for Havdrup, Jersie Landsby og Solrød Landsby samt for Jersie Strand og Solrød Strand. De tre borgerråd skal arbejde tæt sammen med byrådet om en udvikling af kommunen, som borgerne kan forholde sig til i deres lokalområder.

Hvert borgerråd skal derfor opleve reel indflydelse på de beslutninger, byrådet tager for områderne. Målet må være at borgerne kan genkende sine ønsker for lokalområderne, i de beslutninger byrådet tager. 


Folkeafstemninger


I VoresSolrød vil vi gå linen ud og bruge muligheden for at holde folkeafstemninger om vigtige emner.

Vi forestiller os, at man kan stemme om flere emner på en gang

F.eks.


  • Er det en god ide at lukke Solrød Brandstation?
  • Skal vi have et stort transportcenter?
  • Skal vi have nyt rådhus i et højhus på stationspladsen?
  • Skal vi håndtere affald fra København?


Folkeafstemningerne skal behandle emner, der vedrører alle kommunens borgere.

Alle emner skal beklædes med vejledning fra fx. tilhængere og modstandere, og med neutral vejledning om kendte faktorer.


Lokale emner


Store emner af lokal betydning skal håndteres lokalt. Det skal gøres ved at inddrage grundejerforeninger, idrætsforeninger, lejerforeninger med flere. Ikke kun som høringsberettigede, men med reel indflydelse.

Et eksempel kunne være Strandens hus. Her har de lokale nedsat sig i en protestgruppe. Brugt penge på en Rambøll rapport, der taler deres sag, skrevet utallige høringsbreve, for så blot at kunne konstatere, at det alene er byrådet, der har afgjort sagen.

Det mener vi ikke, er den rigtige løsning.

 

I VoresSolrød forestiller vi os, at de lokale borgere i området er med i beslutningsprocessen fra starten af. Både i udvikling af idé og udførsel.

Grundejerforeninger og lejerforeninger skal have mulighed for at iværksætte lokale vejledende afstemninger, som kan give borgergrupperne et stærkt mandat i beslutningsprocesserne.

Beslutningerne vil altid være byrådets ansvar, som dermed beslutter er den endelig vedtagelse af projektet. Men byrådet bør i udsøgt grad tilgodese de lokales egne ideer, frem for egne. Og alene forholde sig til økonomi, miljø og lovgivning ved projektet.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes