Kandidaterne

Mød vores kandidater

VoresSolrød er en tværpolitisk lokalliste og vi har sammensat et stærkt hold af engagerede kandidater – mød dem her

Christian Nyholm

Solrød kommune oplever jeg som en dejlig oase. Men vores oase er truet. Truet af et flertal af lokalpolitikere i byrådet, der har taget flere beslutninger henimod at gøre Solrød kommune til en industrikommune med tung trafik.

52 år og oprindeligt uddannet i Falck. Har efterfølgende taget flere efteruddannelser, senest en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Arbejder til dagligt som forhandlingskonsulent i HK Kommunal. Her er mine arbejdsområder at forestå forhandlinger i tvistesager, forberede overenskomstforhandlinger, undervisningsopgaver for tillidsrepræsentanter med videre.

Solrød kommune er en lille kommune sammenlignet med Køge, Roskilde og Greve. Køge er i stor vækst bl.a. på baggrund af det nye universitetshospital. Mange nye arbejdspladser fører til en befolkningstilvækst. Solrød kommune skal være det gode attraktive sted at bosætte sig. Med gode skoler, sportsfaciliteter, lokale indkøbsmuligheder, en god infrastruktur i grøn natur. Det er dét, der er Solrød Kommunes styrke. At være en oase for beboelse for alle aldre. Det skal vi på en gang både passe på og udvikle sammen. Slut med at trække store projekter ned over hovedet på borgerne, som de ikke ønsker. Borgerne skal inddrages aktivt.

Udviklingen i Havdrup, Solrød, Jersie og strandbyerne skal være med afsæt i ønsker initieret af borgene selv. Vi skal turde udfordre det repræsentative demokrati i forhold til i den form, det afvikles med i dag. Lokaldemokratiet skal opleves langt mere dynamisk. Det skal være noget, der foregår hele tiden.

Ina Lindemark

Politik handler for mig om gensidig tillid og respekt, men her i Solrød Kommune oplever jeg ikke at blive hørt som borger. Det er enormt frustrerende, når man gerne vil engagere sig og være med til at gøre en positiv forskel. Dette har fået mig til at engagere mig i lokalpolitik.

43 år og mor til 3 dejlige børn i alderen 6-14 år. Bosat ved Jersie Landsby siden 2009. 

Uddannet merkonom i økonomistyring samt cand.scient.pol 

Er til daglig selvstændig indenfor erhvervsudlejning og er økologisk deltidslandmand. 

Har været drivkraften bag oprettelsen af Jersie Privatskole og foreningen ‘Bevar naturen i Solrød’.

I min fritid er jeg aktiv i en spejderforening, dyrker friluftsliv og kører gerne på eventyr i vores autocamper sammen med familien.

 • Natur
  • Vi befinder os globalt i en biodiversitetskrise og dette gælder også i Solrød Kommune. Naturen er under pres, men et byrådsflertal mener pt., at med sin nærhed til hovedstaden vil stadig byudvikling og fortætning af eksisterende byområder være et grundpræmis for Solrød Kommune. Men sådan behøvede det ikke være. Vi skal leve op til kommunens slogan ‘Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo’ og sikre mere natur til både biodiversitet og rekreation og beskytte vores helt særlige naturområder.
 • Landsbyer og borgerinddragelse
  • Landsbyerne er en stor del af kommunens dna og dem skal vi værne om. Landsbyernes beboere og landsbylaugene skal i langt højere grad have indflydelse på den udvikling landsbyerne står overfor og inddrages i vigtige beslutninger vedrørende landsbyernes fremtid.
  • I det hele taget er reel borgerinddragelse en stor mangelvare i Solrød. Mange borgere oplever, at beslutninger bliver taget hen over hovedet på dem, mange føler sig ikke hørt, lovpligtige høringer opfattes som pseudoprocesser, borgermøder afholdes for syns skyld, osv. Det skal der gøres noget ved. Borgerinddragelse skal fremadrettet også være en del af Solrøds dna, hvor de mange kompetente og engagerede borgere involveres i processer og beslutninger til fælles gavn.
 • Ordentlighed og tillid
  • Tillid er fundamentalt i det repræsentative demokrati, men mange vælgere oplever at der bliver sagt ét og gjort noget andet. Mange borgere stoler derfor ikke længere på de udmeldinger der kommer fra kommune og det nuværende byrådsflertal. Det er gift for demokratiet og der trænger til en ordentlig oprydning. Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt.
  • Vi skal kunne have en respektfuld og saglig debat om det der vedrører os. Det er en stor styrke, at så mange ønsker at involvere sig i demokratiet. Desværre oplever mange at blive hængt ud i medierne som kværulanter, egoister og konspirationsteoretikere, hvis deres meninger går imod byrådsflertallets. Det er ikke i orden. Byrådspolitikere skal gå forrest og vise det gode eksempel i en respektfuld diskussion – også på trods af uenigheder.

Jannik Skriver Jensen

Solrød Kommune bør være oasen, som ikke er som de andre kommuner omkring os.

Vi skal have fokus på det sunde og gode liv for alle i kommunen. Det gør vi ved at tænke anderledes. Vi bør lære af de gode tiltag fra andre kommuner og lade os inspirere af disse.

Det er ikke transportcentre, eskalering af byggeprocent og betonbyggerier, hvor der er plads.

48 år og uddannet sygeplejerske, stemmer landspolitisk på Venstre.

Arbejder til dagligt med nordisk ansvar i en international lægemiddelvirksomhed.

Har tidligere arbejder på plejehjem og hospitaler.

Vi skal have de bedste fritidstilbud i ønsket om, at støtte det sunde liv for HELE kommunen.

Det sunde liv sætter fokus på miljøet som vi omgiver os med. Støj, forurening skal bekæmpes og Solrød Kommune skal turde at gå forrest og tænke anderledes.

Det skal være slut med ikke værdiskabende økonomiske investeringer, som ikke bidrager til det sunde og gode liv. Kilen, Transportcentret, Strandtorvet er blot eksempler.

Solrød Kommune er en lille kommune, det er vores styrke. For netop derfor er der ikke langt fra Borgmester og Byråd til borgerne i kommunen. Det skal vi turde udnytte med langt større borgerinddragelse end vi har i dag.

Carsten Ring

Det der gør Solrød unik, er netop det miljø, vi har i dag. En fantastisk strand og et idyllisk og rart beboelsesområde. Det mener jeg, vi skal holde fast i.

Vi skal have flere seniorboliger, så vi kan blive boende hele livet og samtidig gøre plads til nye børnefamilier.

53 år og uddannet civiløkonom og revisor, stemmer landspolitisk på Konservativ.

Arbejder i dag som CFO i KLAR Forsyning A/S som servicerer forsyningskunder i Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner.

Jeg har boet i Solrød, siden jeg var barn og altid elsket området. Blandt venner og bekendte har jeg brugt hele mit liv på at markedsføre Solrød som det bedste sted i Danmark, hvilket jeg stadig mener, det er.  Men byrådet har taget en ny drejning og vil noget andet med Solrød. De vil fortætte byen med højhuse og med logistikvirksomheder, som jeg ikke mener skaber værdi for kommunens borgere.

Det der gør Solrød unik, er netop det miljø, vi har i dag. En fantastisk strand og et idyllisk og rart beboelsesområde. Det mener jeg, vi skal holde fast i. Det er netop derfor, at efterspørgslen efter ejendomme i Solrød er stor. Det er også derfor borgerne ønsker at blive boende. Vi skal have flere seniorboliger, så vi kan blive boende hele livet og samtidig gøre plads til nye børnefamilier.

Helt overordnet synes jeg, der mangler mere synlig dialog iblandt byrådsmedlemmerne og mellem byrådsmedlemmerne og borgerne. Det kommende Transportcenter og Strandens Hus er ærgerlige eksempler på den manglede dialog, hvilket er til stor skade for demokratiet i kommunen. Det vil lokallisten VoresSolrød gøre op med.

Vi ønsker mere borgerinddragelse og bedre beslutningsgrundlag ved større forandringer af Solrød kommune.

Jacob Kock Plinius

 • 41 år gammel, gift med Pernille, sammen har vi Marius på 11 år
 • Har boet i Solrød siden 2014 – kun afbrudt af udlandsophold
 • Pernille er bysbarn og jeg faldt for Solrøds Strand og atmosfære

 

Arbejder i dag som Head of Credit & Onboarding, Nordic i et nordisk kreditkortselskab, men har mange års ledelseserfaring fra rejsebranchen

Hvad brænder jeg for:

 • At bevare alt det gode vi har i Solrød Strand kommune
 • At Solrød har de bedste fritids – og kulturaktiviteter for alle aldre
 • Flere seniorboliger til Solrød Strand
 • Bedre og flere tilbud til stranden
 • Et levende byråd med plads til uenigheder og indflydelse efter mandat
 • Borgerinddragelse på mange måder; streaming, udvalg eller direkte på byrådsmøderne

Per Schmidt Jensen

Elsker vores natur og grønne områder, som jeg frygter, vil blive ødelagt med betonbyggeri

53 år og har 4 voksne børn som har gået på Jersie Skole, Uglegårdsskolen samt 10Solrød. 

Flyttet til Solrød i 2003 og forelsket mig i byen med det samme.

Arbejder som leder i transportbranchen, en branche jeg har været i 31 år.

Miljø, sundhed og uddannelse er de ting jeg vægter højt.

Bente Dahl Hansen

Jeg er 60 år og bor i Solrød Strand. Jeg er ikke født og opvokset i Solrød, men jeg har den force også at have boet i 3 andre kommuner. Jeg synes det er en fordel at have set og prøvet lidt forskelligt. Jeg har dog boet her længe nok til at kunne huske hvordan kommunen har udviklet sig og transportcentret satte definitivt hovedet på sømmet for mig.

Læs mere om mig på min side: voressolrod.dk/bente

Mine to sønner på 28 og 23 år er født og opvokset i Solrød. De har begge gået på Solrød Gymnasium.

Jeg arbejder som handicapledsager. Jeg er tilknyttet to borgere og er deres livline til aktiviteter udenfor hjemmet. 

Jeg har arbejdet som personlig assistent i Genoptræningen i Solrød i 2 år.

Inden da var jeg i 12 år ansvarlig for kundernes betaling i mellemstort privat firma. 

Jeg er bankuddannet i Danske Bank. 

Jeg vil arbejde for:

 • Flere kulturbegivenheder
 • Sikring af vores fredede områder
 • Imod byfortætning
 • Sikring af kommunens åbenhed overfor borgerne
 • At Solrød bliver en fryd for øjet

Knud Rasmussen

55 år. Gift og har to store drenge. Mine forældre har boet i Solrød siden 1984, mens vi selv flyttede til Strandgården for 20 år siden, da vi fik vores første søn.

Jeg har derfor haft tilknytning til Solrød i rigtig mange år og ønsker at bevare miljøet, naturen og trygheden der er her og som fik os til at vælge Solrød.

Medlem af Solrød Strand Kajakklub og spiller guitar i A/B Strandgården III hvor jeg har været formand i 7 år.
Jeg er produktchef indenfor flowsystemer til food- og pharmaindustrien.

Mine mærkesager er et godt miljø og erhvervsklima samt trivsel for unge og ældre. 

Jeg vægter en sund økonomi og borgerinddragelse i større beslutninger.
Jeg er modstander af transportcentret, byfortættelse og spild af borgernes penge på Solrød plads, et nyt rådhus og andre kommunale prestigeprojekter.
Vi skal have en ny transparent ledelse af kommunen, mere skov og natur samt mindre støj og forurening.