Hvem er vi ?

VoresSolrød er en tværpolitisk lokalliste stiftet i august 2020. VoresSolrød stillede op til kommunalvalget i 2021 som den eneste lokalliste dækkende hele Solrød kommune – både land og by og kom ind med 3 mandater.

Lokallisten er startet af de tre partistiftere Christian Nyholm, Carsten Ring og Jannik Jensen. Du kan læse mere om partistifterne her. 

Vi er en tværpolitisk liste, som er startet på initiativ af lokalt forankrede ildsjæle med et stort engagement og klare visioner om udviklingen af Solrød Kommune. Vi har ikke noget ideologisk tilhørsforhold til nogle af de landsdækkende partier. For os er blikket kun rettet mod Solrøds interesser. Kandidaterne i VoresSolrød har derfor ikke landspolitiske eller regionalpolitiske ambitioner. Vores kandidater stiller alene op i lokalpolitik for Solrød Kommune.

Vores fokus og visioner retter sig ikke mod det landspolitiske og vores politik kan derfor ikke betragtes alene ud fra de landspolitiske partier. Vi mener, der er et behov for en stærk lokalpolitisk stemme, som varetager borgernes interesser lokalt. 

Mindre statsstyring og mere kommunalt selvstyre vil altid være VoresSolrøds vigtigste holdning.

Du kan melde dig ind i VoresSolrød her: https://voressolroed.dk/vaer-med