VoresSolrød - borgernes egen lokaliste

En kommune for alle, fra spæd til senior

Et Solrød for alle, fra fra spæd til senior


Solrød Kommune skal være en kommune, hvor du kan trives i trygge rammer hele livet. Hvor du kan leve hele dit liv, uanset hvilken livsfase du befinder dig i. Vi har set på hvor udfordringerne er i dag, og hvordan vi ønsker at løse dem.


Børn

Solrød kommune nyder godt af at være en pendlerkommune. Mere end 78 procent af borgerne pendler således ud af kommunen. Mange børnefamilier er i dag udfordret af manglende fleksibilitet, når det gælder børnepasning. Åbningstiderne i institutionerne er for ufleksible og passer ikke til børnefamiliernes behov. Det tvinger flere af de voksne til enten at gå på deltid eller at fravælge Solrød Kommune. Det vil vi i VoresSolrød ændre på.


Vores børn skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og cykelstier.

Derfor vægter vi trafiksikkerhed tungt. Vi skal operere med en nultolerance overfor trafikulykker. På arealer hvor vores børn færdes, skal der være fortov og cykelstier. Der skal være et tilstrækkelig udsyn for bilerne. Vi vil arbejde for at sætte hastigheden ned, hvor mange bløde trafikanter færdes.

F.eks. mener vi, det er optimalt at sætte hastigheden ned ved strandvejen til 40 km/t. Der er mange farlige udkørsler fra de små tilstødende veje og udsynet er ofte forholdsvis dårligt. Et andet eksempel er rundkørslen på Tåstrupvejen, hvor Vestre Grænsevej støder til. Der er ingen cykelstier og en dårlig vejbelysning mod Uglegårdsskolen, på trods af at der er mange skolebørn, der dagligt cykler den vej. Der skal arbejdes med bedre udsyn og en sænkning af farten. Dette vil ikke bare øge sikkerheden for de bløde trafikanter, men også have en dæmpende indflydelse på vejstøjen.


Lignende eksempler på sikkerhedsmæssige og støjdæmpende mulige forbedringer, finder vi også andre steder i kommunen.


Unge

Vores unge på mellem 13 – 18 år vil vi gerne støtte og sende godt på vej videre til voksenlivet.

Solrød Kommune skal være en tryg og spændende by at være ung i. Et eksempel på et velfungerende privat initiativ er Solrød Fester 2.0, som forældre i Solrød har lavet, for at sørge for at der er arrangementer, der er interessante for vores unge i kommunen. Gruppen har til dels etableret sig lidt i frustration over manglende initiativer målrettet de unge.

Vi har en del gode sportsfaciliteter, men vi kan samlet set sagtens blive endnu bedre til, at de unge oplever Solrød som en god hjemkommune at vokse op i.


Vi foreslår at der nedsættes en borgergruppe bestående af f.eks. forældre fra Solrød Fester 2.0, og nogle af de unge og måske andre lokale interessenter. De skal f.eks.  komme med bud på hvordan den bedste ungdomskommune skal se ud?


Ældre

Vi mangler seniorboliger i Solrød. Mange af Solrøds borgere er og bliver ældre inden for en kort årrække. I dag er flere ældre bosiddende i store villaer. Flere ønsker at flytte til egnede seniorboliger, men den mulighed er stærkt begrænset grundet mangel på boliger. Enkelte vælger derfor at fraflytte Solrød Kommune eller blive boende i villaen på trods af et ønske om hellere at ville bo i en seniorbolig. Med flere seniorboliger ville vi både kunne imødekomme vores ældre borgeres ønske om boligform, og frigøre en masse villaer til at huse nye børnefamilier. Det mener vi i VoresSolrød, er en attraktiv ”win win” løsning.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes