VoresSolrød - borgernes egen lokaliste

VoresSolrød Program


et sundt og sikkert Solrød

Et sundt og sikkert Solrød


Støj skal bekæmpes og minimeres. Nyere forskning har dokumenteret, at støj kan give alvorlige sygdomme. I en kommune som vores med motorvej og tog i baghaven og snart også et Transportcenter, skal støjbekæmpelse prioriteres højere.


Solrød Kommune skal være et trygt sted at leve for alle. VoresSolrød ønsker en nultolerance for ulykker i trafikken, derfor skal sikkerhed prioriteres højere. Rundkørsler og skoleveje skal anlægges med vejpump, som det eksempelvis er gjort i Slagelse Kommune.

 

Luftforureningen og støjen skal løbende overvåges. På den måde kan vi skabe legitimitet for forebyggende lokalpolitiske tiltag, såfremt målingerne viser et sundhedsskadeligt. Det være sig fra motorvej, transportcenter, Biogasanlæg med videre. Vi foreslår en fast opsat støj- og luftmåler mellem Jersie Landsby og det kommende transportcenter. Ligeledes ved Taastrupvejen og ved andre af de kommende borgerråd udpegede områder.

 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes