Sommerferielukning i SFO er aflyst

VoresSolrød deltog den 9.2.22 i udvalgsmøde i Familie- og uddannelsesudvalget, hvor følgende beslutninger blev truffet:

LUKNING AF SFO’erne i SOMMERFERIEN 2022 ER ANNULLERET. VoresSolrød har med det øvrige Familie- og uddannelsesudvalg taget en beslutning om, at SFO’erne IKKE skal lukkes i sommerferien. Det tidligere byråd havde ellers truffet denne beslutning, som ville besværliggøre ferien for mange børnefamilier og sætte børns trivsel under pres.

ANTALLET ELEVER I DE NYE 0. KLASSER REDUCERES. Familie- og uddannelsesudvalget har besluttet at oprette en ekstra 0. klasse på Munkekærskolen, da det er her, der er størst tryk på. Det betyder, at antallet af elever ved årets start er max. 25 pr. 0.-klasse. 25 elever er samtidig kommunens egen intention, som VoresSolrød nu bidrager til at gøre til virkelighed.

VORES SOLRØD FORESLÅR ØGET ÅBENHED OG DIALOG. VoresSolrød ønsker at styrke åbenhed og dialog mellem fagudvalget, borgere og andre interessenter. Derfor bakker vi naturligvis op om at fortsætte med de 7 årlige planlagte dialogmøder. Derudover foreslår vi, de øvrige 3 årlige udvalgsmøder, indeholder et åbent dialogmøde af 1 times varighed for alle interesserede. Her ønsker vi, at ALLE kan komme og tage en snak med udvalget om emner, der ligger inden for udvalgets område. Vi håber, at kunne samle opbakning til dette forslag blandt de øvrige partier.

VORESSOLRØD GIK TIL VALG PÅ BØRNS TRIVSEL OG ÅBENHED OG DIALOG.

DET TROR VI PÅ, GØR SOLRØD TIL ET ENDNU BEDRE STED AT LEVE OG BO.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.