Klasserne i vores folkeskoler skal ikke være for store

Antallet af børn i klassen kan påvirkes af bla.:
– Læringsmiljøet
– Relationerne mellem eleverne
– Lærerens relationer til eleverne
– Indeklimaet

På årets første møde i Familie- og Uddannelsesudvalget var der gang i debatten om “klassekvotienter”/ antallet af elever pr. klasse. VoresSolrød deltog i den rettidige debat om, hvorvidt der næste skoleår skal oprettes 11, 12 eller 13 0. klasser. Snart skal der nemlig dannes 0. klasser for næste skoleår.

I Solrød Kommune er der tidligere vedtaget et loft på 25 elever per klasse. Desværre har man tidligere valgt at dispensere herfra og øge antallet af elever til over 25.

VoresSolrød er med til at sætte handling bag ordene og anbefaler at danne 2 ekstra 0. klasser næste år, så der bliver 13 klasser i alt.

Vi ønsker ikke, at dispensere for loftet på de 25 elever

VoresSolrøds udgangspunkt er børns trivsel. Vi mener, at mindre klasser kan være med til at øge trivslen.

Vi tror på, at det betaler sig at investere i børns trivsel – i en sådan grad at vi ikke råd til at lade være!

Vi ser frem til et godt samarbejde i udvalget.

Del gerne denne artikel

VoresSolrød nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret.