Hvem er vi ?

Vores Solrød er en tværpolitisk lokalliste stiftet i august 2020. Vores Solrød stiller op til kommunalvalget 2021 som den eneste lokalliste dækkende hele Solrød kommune – både land og by. Lokallisten er startet af de tre partistiftere Christian Nyholm, Carsten Ring og Jannik Jensen. Du kan læse mere om partistifterne her. 

Vi er en tværpolitisk liste, som er startet på initiativ af lokale af ildsjæle med et stort engagement og klare visioner om udviklingen af Solrød Kommune. 

Vi mener, at der er et behov for at styre udviklingen af Solrød kommune på en anderledes måde, end det fungerer i dag. 

Vi er en tværpolitisk liste, hvor stifterne af VoresSolrød stemmer landspolitisk både på de Konservative, Venstre og Socialdemokratiet.

Vores fokus og visioner retter sig ikke mod det landspolitiske og vores politik kan derfor ikke betragtes alene ud fra de landspolitiske partier. Vi mener, der er et behov for en stærk Lokalpolitisk stemme, som varetager borgernes interesser lokalt. 

Mindre statsstyring og mere lokalpolitisk indflydelse vil være altid være VoresSolrøds vigtigste holdning.

Kandidaterne i VoresSolrød har derfor ikke landspolitiske eller regionalpolitiske ambitioner. Vores medlemmer stiller alene op i lokalpolitik for Solrød Kommune.