Byrådsgruppe

VoresSolrød stillede op til kommunalvalget i 2021 for første gang og har i dag 3 pladser i Solrød Byråd ud af i alt 19 pladser.

Christian Nyholm

Medlem af følgende politiske udvalg, råd og nævn:

 • Social-, ældre- og sundhedsudvalget
 • Økonomiudvalget
 • Børn og unge-udvalget
 • Valgbestyrelsen ved kommunalvalg
 • Valgbestyrelsen ved folketingsvalg mv. 
 • Suppleant til KL’s delegeretmøde

 

Telefon: 61 55 39 14

Mail: ccn@solrod.dk

Ina Lindemark

Medlem af følgende poitiske udvalg, råd og nævn:

 • Familie- og uddannelsesudvalget
 • Natur-, klima- og planudvalget
 • Suppleant til valgbestyrelsen ved kommunalvalg
 • Suppleant til valgbestyrelsen ved folketingsvalg mv.  

 

Telefon: 25 78 19 18

Mail: ili@solrod.dk

Carsten Ring

Medlem af følgende politiske udvalg, råd og nævn:

 • Kultur-, idræts- og fritidsudvalget
 • Vurderingsankenævnene
 • Handicaprådet

 

Telefon: 28 79 27 49

Mail: cri@solrod.dk