Bente Dahl Hansen

Om mig

Jeg er ikke født og opvokset i Solrød, men jeg har den force også at have boet i 3 andre kommuner. Jeg synes det er en fordel at have set og prøvet lidt forskelligt. Jeg har dog boet her længe nok til at kunne huske hvordan kommunen har udviklet sig og transportcentret satte definitivt hovedet på sømmet for mig.

Mine to sønner på 28 og 23 år er født og opvokset i Solrød. De har begge gået på Solrød Gymnasium.

Jeg arbejder som handicapledsager. Jeg er tilknyttet to borgere og er deres livline til aktiviteter udenfor hjemmet. 

Jeg har arbejdet som personlig assistent i Genoptræningen i Solrød i 2 år.

Inden da var jeg i 12 år ansvarlig for kundernes betaling i mellemstort privat firma. 

Jeg er bankuddannet i Danske Bank. 

Kultur

Vi mangler i høj grad kulturbegivenheder for det voksne publikum. Solrød er en af de kommuner i landet der bruger færrest penge på kultur. Kommunernes budget for 2020 placerede os på en 95. plads med 102 kr pr. borger til kulturelle opgaver. Vi har ligget i bund i mange år. Vi kan sagtens have flere koncerter på gymnasiet, på biblioteket, i Strandkirken og også mindre arrangementer udendørs fx. Jazz og klassisk. Men det kræver vi bruger flere penge på kulturområdet. 

Der skal etableres et samarbejde  mellem kommunen og de private kulturarrangører fx. Solrød Opera, som i flere år har afholdt intimkoncerter i hjemmet med skiftende professionelle kunstnere. En kulturuge med skiftende arrangementer hver dag. En boguge på biblioteket, hvor vi kan møde forskellige forfattere. Flere arrangementer – ikke kun på den runde scene midt i centret med pallemøbler, pop og plastikkrus. 

En fælles kulturportal kan promovere de kulturbegivenheder der foregår i kommunen. Private som offentlige.

Photo by John Matychuk on Unsplash

Vores fredede områder

Om halvandet år står Green Hills færdig med sine 294 boliger. Det betyder at indbyggertallet øges med måske 1000 personer. Så skal over 24.000 mennesker deles om de fredede områder vi har. Naturområder som der kun er blevet mindre af pr. borger de sidste mange år. Hvordan undgår vi at et fugleområde som Staunings Ø bliver overbelastet, uden at lave deciderede indhegninger? 

Kan et område som Trylleskoven bære den øgede belastning som de mange nye indbyggere vil medføre? 

Byfortætning

Siden år 2000 er indbyggertallet steget med ca. 15%. Dengang var Trylleskovskvarteret en eng med græssene heste hvor en cykelsti igennem. Velkommen til borgerne i Trylleskoven, men jeg er modstander af at hver en plet i kommunen bliver bebygget. Den eneste tilbageværende bare plet, græsarealet på Parkvej ved kælkebakken, er nok det næste der står for skud. I dag er det vores eneste cirkusplads, den er en fryd for øjet og først og fremmest det grønne sted hvor børnene fra Holmene og Sydkystens privatskole kan mødes, spille fodbold osv. I et opslag så jeg endda at det blev brugt til skovtur. Hvis vi lader være med at sælge området kan det, foruden cirkus, bruges til: markedsplads, musikarrangementer, gøgl og meget andet.  

Photo by Rob Curran on Unsplash

Kommunens åbenhed overfor borgerne

Kommunen skal blive bedre til at informere og inddrage os borgere. Det skal være nemt at finde oplysninger om hvad der sker i kommunen. Det er det ikke i dag. 

Visse opgaver bør løses i midlertidige udvalg hvor de borgere der har lyst og evner,  er repræsenterede på lige fod med politikerne. 

Har vi en kommune, der er en fryd for øjet ?

Jeg ønsker at Solrød bliver et pænt sted at bo. Det er den ikke nu. Kommunen giver et billigt indtryk når man kommer til den. Vi har fortove af asfalt i stedet for fliser og chaussesten. Vi har vejtræer plantet med 15 meters mellemrum i stedet for 5. 

Vi skal have skraldespande på Strandvejen. Gerne ved busstoppestederne. 

I centret må der ikke ligge affald op af containere eller stå overfyldte skraldespande i solen det meste af weekenden, det skal fjernes indenfor et døgn.