VoresSolrød - borgernes egen lokaliste

Her kan du læse om VoresSolrøds -, samt om facebookgruppen Bevar naturen i Solrøds, - arbejde og information om Biogasanlægget og planerne for at håndtere Københavns madaffald.

Spørgsmål fra Orla Bakdal, sendt til Økonomi-, teknik og miljøudvalgets medlemmer inden mødet den 20. april 2020

Og således endte mødet i økonomi-, teknik og miljøudvalget

den 20.04.2020 vedrørende dette punkt.


"Jonas Ring Madsen (A) og Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingen og ønskede at gøre brug af standsningsretten for at oversende sagen til behandling i byrådet.

 

Jonas Ring Madsen (A) ønskede følgende bemærkning medtaget:

"Projektet er for stort til en kommune af vores størrelse. I Solrød Kommune løfter vi allerede et betydeligt samfundsansvar for den grønne omstilling med det biogasanlæg vi har i forvejen. Samtidig er der ingen planer om, at madaffald fra Solrøds borgere skal behandles på anlægget. Der er altså en meget lille nytteværdig for kommunen, samtidig med at området bliver belastet med yderligere tung trafik. Desuden mangler der en afklaring af risikoen for øgede lugtgener, der risikerer at følge med de nye affaldsfraktioner”.


læs hele referattet på:

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=e440011c-f338-475d-8e2f-e39685cc718f&agenda=ec33c3ba-4ab5-4140-b395-a419cbb18baf

Mail til byrådsmedlemmerne fra Pernille Stenstrup Christiansen sendt til byrådsmedlemmer inden den 23. marts 2020

Deatindlæg fra Orla Bakdal:

Lokalavisen Solrød
Lokalavisen Solrød
Dagbladet 01.april
Dagbladet 01.april

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes