VoresSolrød - din tværpolitiske lokalliste

Vores mærkesager

Lokalliste med fokus på Solrød Kommune – Vi udvikler vores politik sammen med borgerne

Mere lokaldemokrati og borgerinddragelse

• Aktiv inddragelse af borgerne
• Borgerhøringer som reelt inddragende i beslutningsprocesserne

Et Solrød for alle, fra vugge til hvile

• Børnene i fokus
• Flere leje- og seniorboliger
• Unges Solrød
• Et værdigt ældreliv

Solrød er både land og by

• En stor del af Solrøds DNA er ud over strandområdet kommunens landsbyer og Havdrup
• I samarbejde med landsbyerne, skal vi bevare landsbymiljøerne og deres særlige kultur

Støjen skal monitoreres og bekæmpes

• Støj analyser skal danne grundlag for en nutidig støjpolitik
• Hjælpeinitiativer til de 3.000 mest støjplagede boliger
• Partnerskaber med andre kommuner i Gate 21 og Silent City

Mere natur - mindre beton

• Vi skal værne om vores natur og vores rekreative arealer
• Byfortætning og ny industri skal ikke ske på bekostning af vores fælles natur
• Vi skal bevare og beskytte de helt særlige naturområder vi har i Solrød og gerne udvide med nye områder

Respekt for borgernes penge

• Vi ønsker en ansvarlig varetagelse af kommunens økonomi og brug af langtidsbudgetter
• Ved større projekter skal der laves business cases
• Nytteprojekter frem for prestigeprojekter

Seneste opdateringer

“Solrød Kommune bør være oasen, som ikke er som de andre kommuner omkring os. Vi skal have fokus på det sunde og gode liv for alle i kommunen. Det gør vi ved at tænke anderledes. Vi bør lære af de gode tiltag fra andre kommuner og lade os inspirere af disse. Det er ikke transportcentre, eskalering af byggeprocent og betonbyggerier, hvor der er plads”

De 3 stiftere: Carsten, Jannik og Christian

Kontakt os

Kommentarer, spørgsmål, ris og ros ? Skriv til os