VoresSolrød - borgernes egen lokaliste

VoresSolrøds Mærkesager

01

Mere lokaldemokrati og borgerinddragelse.


  • Aktiv inddragelse af borgerne


  • Borgerhøringer, som inddrages i beslutningsprocesserne

04

Et sundt Solrød


  • Bekæmpelse af støjgener og luftforurening


  • Gode vilkår for sport og idræt


  • Sikre trafikforhold for vores børn og unge

02

Et Solrød for alle, fra vugge til grav.


  • Flere leje- og seniorboliger


  • Børnenes Solrød


  • Unges Solrød


  • Et værdigt ældreliv


05

En ansvarsfuld og god økonomi


  • Ansvarlig varetagelse af kommunens økonomi


  • Brug af Business cases


  • Brug af langtidsbudgetter

03

Solrød, en oase.


  • mere natur


  • sikring af vores miljø
  Alle borgere i Solrød kommunes lokalliste

  Havdrup, Solrød, Jersie og strandbyerne


  Mere lokaldemokrati og borgerinddragelse


  Mere natur, mindre beton


  Ordentlighed, mere dialog


  Et mere sikkert Solrød

  VoresSolrød er en ny lokalliste

  Efter den stiftende generalforsamling vil siden her blive opdateret

  Kommende begivenheder

  21.

  Marts

  Stiftende Generalforsamling er udsat på grund af Corona krisen

   


  Galleri

  Copyright © Alle rettigheder forbeholdes